Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Informace o nabídce / Information about Takeover Bid

Stanovisko představenstva / Opinion of the Board of Directors

Nabídkový dokument

Mandatory Takeover Bid

Formulář pro přijetí nabídky / Form Acceptance Notification

(formulář lze stáhnout, vyplnit, vytisknout a s přílohami poslat na adresu v něm uvedenou)

Oznámení o akceptaci

(the form can be downloaded, filled in, printed and sent with the attachments to the address specified therein)

Acceptance Notification

Formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy / Form Notification of Withdrawal from Agreement

(formulář lze stáhnout, vyplnit, vytisknout a s přílohami poslat na adresu v něm uvedenou)

Oznámení o odstoupení

(the form can be downloaded, filled in, printed and sent with the attachments to the address specified therein)

Notification of Withdrawal from Agreement