Výsledky dodatečné nabídky převzetí akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Společnost LAPASAN s.r.o. oznamuje výsledky povinné nabídky převzetí akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (PLG) se jmenovitou hodnotou 160 Kč za jednu akcii.

Povinná nabídka převzetí byla uveřejněna dne 29.2.2016 a doba její závaznosti skončila dne 30.5.2016. Společnost LAPASAN s.r.o. uzavřela smlouvy na celkem 12,313 akcií PLG, které představují 0.1054 % podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech v PLG.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Informace o dodatečné nabídce / Information about Additional Takeover Bid

Dodatečná nabídka převzetí

Additional Takover Bid

Stanovisko představenstva a dozorčí rady / Opinion of the Board of Directors and of the Supervisory Board

Formulář pro přijetí nabídky / Form Acceptance Notification

(formulář lze stáhnout, vyplnit, vytisknout a s přílohami poslat na adresu v něm uvedenou)

Oznámení o akceptaci

(the form can be downloaded, filled in, printed and sent with the attachments to the address specified therein)

Acceptance Notification

Formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy / Form Notification of Withdrawal from Agreement

(formulář lze stáhnout, vyplnit, vytisknout a s přílohami poslat na adresu v něm uvedenou)

Oznámení o odstoupení

(the form can be downloaded, filled in, printed and sent with the attachments to the address specified therein)

Notification of Withdrawal from Agreement