Page Loading...

Náhradní rodinná péče

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Do 3. 11. 2023 přijímáme žádosti fyzických osob v oblasti Pomoc ohroženým rodinám, Náhradní rodinná péče a Rodiny se členem s postižením.

Z důvodu vysokého počtu nových žádostí a náročnosti jejich zpracování bude jejich příjem od 4. 11. 2023 dočasně pozastaven.

O přesném termínu obnovení příjmu žádostí vás budeme informovat na webových stránkách a na facebookovém profilu Nadace J&T.

Děkujeme za pochopení.

 

POMOC URČENÁ FYZICKÝM OSOBÁM

Náhradní rodiče vykonávají velice záslužnou práci, poskytují dětem domov a svou lásku; toho si velmi vážíme.

V rámci individuální podpory pomáháme konkrétním rodinám s nezaopatřenými dětmi v náhradní rodinné péči v následujících formách:

  1. pěstounská péče (přechodná i dlouhodobá péče)
  2. poručenská péče
  3. svěření do péče jiné osoby než rodiče
  4. osvojení (platí pro příspěvek na psychoterapii)

Příspěvky pro konkrétní náhradní rodiny se odvíjejí od formy náhradní péče, počtu a zdravotního stavu dětí a dále od finanční situace rodiny. Příspěvky směřují zejména na podporu svěřených dětí.

Více informací naleznete ZDE.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizace, které poskytují služby náhradním rodinám. Jste-li taková organizace, můžete k nám zaslat žádost o příspěvek během celého kalendářního roku.
 
Zaměřujeme se zejména na podporu organizací, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci (organizace
podporujeme dlouhodobě, sdílíme, síťujeme, vyhodnocujeme).
 
Více informací naleznete ZDE.
 
O náhradní rodinné péči informujeme širokou veřejnost prostřednictvím aktivit Hledáme rodiče, o.p.s..